O nas

Często zadawane pytania

Czy muszę powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

Powołanie ABI jest uprawnieniem a nie obowiązkiem administratora danych. W razie niepowołania ABI, jego zadania wykonuje administrator danych. (nie ma on obowiązku sporządzania sprawozdań i nie musi prowadzić wewnętrznego rejestru zbioru danych)

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182) art 36a ust. 1 oraz art. 36b

Jakie grożą konsekwencje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?

W ustawie przewidziane są kary grzywny bądź ograniczenie pozbawienia wolności do 2 lat

(Dz. U. 2014.1182) rozdział 8

Kogo obowiązuje stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych?

Każdy kto przetwarza dane w ramach wykonywanej działalności m.in przez osoby fizyczne, osoby prawne, organy państwowe, samorządu terytorialnego oraz komunalne i państwowe jednostki organizacyjne.

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182) art. 1 ust. 3

Konsekwencje niepowołania ABI

Jego obowiązki pełnione będą przez przedsiębiorcę. Administratorem danych w szczególności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka jawna czy też spółka komandytowa.

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182) art. 7 ust. 4 oraz art. 36b

Kto może skontrolować funkcjonowanie polityki bezpieczeństwa?

Wyspecjalizowani kontrolerzy GIODO. Kontrola może mieć charakter prewencyjny bądź spowodowana wystąpieniem rażących zaniedbań