Oferta ABI

Pracownicy w firmie powinni korzystać z oprogramowania które opisane jest w instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Nieautoryzowana instalacja dodatkowego programu, może narazić firmę na zagrożenie bezpieczeństwa danych bądź na kary finansowe.

Audyt weryfikuje zainstalowane oprogramowanie i ich licencje. Sprawdza wymianę informacji między komputerami i pozwala odpowiednio wcześnie zareagować na potencjalne zagrożenie. To również niezależna, obiektywna ocena audytora jako osoby spoza firmy.

Czynnością kończącą audyt jest omówienie problemów wraz z sugestiami ich naprawy. Staramy się weryfikować realizację zaleceń oraz wspierać w ich wypełnianiu.

Audyt eliminuje słabe strony, poprawia komfort pracy i minimalizuje koszty w razie awarii.

 

Dlaczego legalne oprogramowanie?

Korzystanie z oprogramowania bez uiszczania opłaty jest jak jeżdżenie kradzionym samochodem. Mocne porównanie ale prawdziwe. Jest to nic innego jak kradzież własności intelektualnej.

Przeglądając znany portal aukcyjny możemy trafić na programy tańsze nawet o 90 procent. Okazja? Nic bardziej mylnego. Stajemy się paserem. Przestępstwo popełnia zarówno kupujący jak i sprzedający a wszystko przez… licencję.

 

Czy jesteśmy tego świadomi?

Wykrycie nielegalnych programów grozi grzywną, ograniczeniem bądź pozbawieniem wolności do 5 lat oraz konfiskatą narzędzi przestępstwa (komputerów, serwerów). Zgodnie z art. 79 Prawa autorskiego, przy tzw. Niezawinionym naruszeniu, producent może domagać się zapłaty podwójnej wartości opłaty licencyjnej. Przy zawinionym naruszeniu – potrójnej opłaty.

Kar finansowych nie można wliczyć w koszty, natomiast zakup oprogramowania z legalnego źródła, uprawnia do odpisu amortyzacyjnego.

abi opole audyt komputerowy