Oferta ABI

abi opole wymagana dokument

Przygotujemy i wdrożymy

  • Politykę Ochrony Danych Osobowych
  • Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi
  • Upoważnienia pracownicze do przetwarzania danych osobowych
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zachowaniu poufności dla kontrahentów
  • Inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych itp.).

abi opole procedury